Veiligheid & Privacy

Onze software biedt u de mogelijkheid uw huurders toegang te geven tot een persoonlijk huurdersportaal. In dit huurdersportaal kan uw huurder een aantal belangrijke zaken inzien, waar de huurder recht op heeft. Dit omvat informatie die ook in uw huurcontract zichtbaar is.

Ja, uw (persoons)gegevens zijn gewaarborgd. Wij begrijpen dat de privacy van u en uw huurders van groot belang is. Daarom bepaalt u wanneer Room Rental mee kan kijken. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als u hulp op afstand inschakelt of als u gebruik wenst te maken van onze implementatie dienst. 

Daarnaast worden de servers, waar onze software op draait, gecontroleerd en dagelijks gescand door McAfee

 Terug naar het veelgestelde vragen overzicht