Brandveiligheid studentenhuis

Brandveiligheid studentenhuis

8 december 2015

Is uw studentenhuis brandveilig?

Veel verhuurders zijn helaas niet (altijd) op de hoogte van de laatste brandveiligheidseisen die gesteld worden vanuit de overheid. Veelal komt dit door het (frequent) wijzigen van de wet- en regelgeving omtrent brandveiligheid in studentenwoningen. Gelukkig is de overheid nu gekomen met een duidelijk overzicht van de eisen tijdens de brandpreventiecampagne "Heet in huis" die gepresenteerd is door de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).

Hieronder een samenvatting van de huidige wet- en regelgeving op gebied van brandveiligheid bij kamerverhuur inclusief wat tips & tricks van Room Rental.

Let op! Deze wet- en regelgeving is van toepassing op kamerverhuurpanden, men spreekt in de wet over kamerverhuur wanneer er meer dan 4 kamers in één huis afzonderlijk verhuurd worden.

 

Rookmelders

Om een (beginnende) brand te alarmeren dienen er rookmelders in het studentenhuis aanwezig te zijn. Bij kamerverhuur moeten er rookmelders aanwezig zijn in de volgende ruimten:

  • Op elke bouwlaag in gangen en in trappenhuizen (die gelegen zijn op de vluchtroute)
  • In alle gezamenlijke ruimten zoals huiskamers en keukens
  • In elke kamer, behalve als de kamer gebouwd is als een afzonderlijk brandcompartiment: De gehele kamer (wanden, deuren, vloer, plafond) is min. 30 minuten brandwerend

Tip: Zorg dat uw rookmelders op het lichtnet aangesloten zijn en doorgeschakeld. 

 

Vluchtroutes

Deuren gelegen op de vluchtroute moeten makkelijk en snel te openen zijn. Het advies is om deze deuren te voorzien van bijvoorbeeld knopcilinders ondanks dat het gebruik van een losse sleutel is toegestaan. Dit omdat in de praktijk blijkt dat losse sleutels vaak zoek zijn in panieksituaties. 

 

Blusmiddelen

Om een beginnende brand snel en goed te kunnen bestrijden moet een woning voor kamerverhuur voorzien zijn van brandblusmiddelen (brandslanghaspels en/of blustoestellen). Deze dienen in de volgende ruimten aanwezig te zijn:

  • Op iedere bouwlaag die deel uitmaakt van de vluchtroute
  • In gezamenlijke keukens

Tip: Gebruik schuimblussers i.p.v. poederblussers. Dit scheelt enorm veel schade na het blussen.

Let op: Brandblusmiddelen dienen iedere twee jaar gecontroleerd en onderhouden te worden door een erkend bedrijf.

 

Melding brandveilig gebruik

Het bouwbesluit spreekt van kamerverhuur indien er meer dan vier onzelfstandige woonruimten verhuurd worden in een pand. In deze gevallen dient er melding gedaan te worden bij de gemeente. De melding 'brandveilig gebruik' houdt in dat er een volledig ingevuld meldingsformulier en tekeningen met de indeling van het pand en de brandveiligheidsvoorzieningen moeten worden ingediend. Officieel dient dit minimaal vier weken voor de kamerverhuur in gebruik genomen wordt, te gebeuren. 

Bovengenoemde informatie is (deels) afkomstig van de campagne “Heet in huis” die onder andere ondersteund wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Vastgoed Belang, Kences en de LSVb. Voor meer informatie kunt u kijken op www.heetinhuis.nl

 Terug naar het nieuws overzicht

Tip: Opnamerapport brandveiligheid

Wist u dat Room Rental geheel verzorgde opnamerapporten levert die u kunt gebruiken bij de ‘melding brandveilig gebruik’ bij uw gemeente? Eén overzicht met daarin de benodigde gegevens om uw pand in te voeren in de kamerverhuur software van Room Rental, maar ook verdiepingsplattegronden met duidelijke aanduiding van de huidige brandveiligheidsvoorzieningen. 

Vrijblijvende offerte aanvragen